Instalacions de Xarxes Cablejat estructurat Cat5e/6/7/Fibra

què oferim?

Servei d'instalacio de xarxes de cablejat estructurat de Cat 5 fins a Cat 7 FTP i UTP.
- Colocació Armaris per CPD
- Colocació Armaris per Comunicacions
- Certificació del punt de xarxa, mitjançant Fluke.
- Instalació de concentradors de xarxa gestionables.
- Parametrització del sistema.

Treballem amb els principals fabricants: Mikrotik, Ubiquiti, Cisco, D-link, Hp..

Altament recomana't tenir una xarxa ben cablejada i estruturada per evitar problemes de connexió i per tal de complir la normativa europea EN-50173 fixa els estàndards que ha de complir una instal·lació de cablejat estructurat per tal de garantir-ne la qualitat i la compatibilitat entre els diversos elements.

Contactar
Instalacions Xarxa Wifi

Instalacions wifi 2.4Ghz/5Ghz

Servei de d'instalació de sistemes wifi distribuïts per centres escolars / hotels / centres cívics / oficines.
- Estudi de cobertura
- Colocació Armaris de Comunicacions
- Instalació de punts d'accés POE
- Accés mitjançant facebook / Token temporal etc..
- Parametrització del sistema i manteniment

Contactar

Serveis Destacats

Desplagament antenes wifi massiu

Estudi de cobertura i desplagament wifi en grans/petit centres

Gestió i control

Monitoritzem les antenes per tenir la seguretat que la cobertura és del 100%

Manteniment

Fem manteniments periódics de la xarxa per verficar el correcte funcionament.

Portals de gestió


Intranet (SAT)

Cada client té accés a un portal on pot controlar en tot moment els seus albarans, material facturat i donar notificació de incidències.

Remot.cat

Portal d'accés remot sota demanda, on el client pot accedir de forma ràpida, on permetrà els nostres tècnics realitzar l’assistència

Servei de monitoratge 24/7

A petició del client disposem d'un sistema de monitorització del seu sistema informàtic, per verificar des de les nostres oficines el correcte funcionament, i prevenir fallades amb antelació. El sistema és controlat pel nostre tècnic