Política de Privacdad

Conoce nuestra empresa

Descarregar politica de seguridad de la informacion

1. Qui és el responsable del tractament dels vostres dades?

SYSAD IT SERVICES SL, (en endavant, indistintament “ADSYSTEMS” o “l’Empresa”), amb domicili social al Carrer Caballero 79 ent A, 08014 – Barcelona, i titular del CIF núm. B66375197.

és responsable de la web adsystems.tel, la finalitat de la qual és oferir informació a tots els seus usuaris sobri els seus productes i serveis i la telefonia en general, així com serveis d’informació, comunicació i promocions afegits per als usuaris registrats.

Tenim el màxim interès a protegir els dades de caràcter personal dels nostres usuaris i t’informem a través de la present política de privadesa sobre el tractament que fem dels mateixos.

ADSYSTEMS és reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa per adequar-l’a els novetats legals o jurisprudencials.

En aquests supòsits s’anunciessin en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

La utilització dels nostres serveis un cop comunicat aquest canvi implicarà la seva acceptació.

Podeu posar-vós en contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça carrer cavaller 79 ent A 08014 Barcelona, o bé a info@adsystems.es

2. Quin tipus de dades tractem?
a) Dades facilitades de manera directa per l’usuari

La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix el seu registre previ. No obstant això, a causa dels protocols de comunicació existents en Internet, quan l’Usuari visita la nostra pàgina web, *ADSYSTEMS rep automàticament l’adreça IP (Internet *Protocol) que li ha estat assignada al seu ordinador pel seu Proveïdor d’Accés. El registre d’aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. L’adreça IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a Internet a una altra, amb el que no és possible rastrejar els hàbits de navegació a través de la web per un determinat usuari. Així mateix, a través de la web es poden realitzar unes certes accions com la sol·licitud d’informació sobre un producte/servei o sobre el nivell de cobertura de la seva zona i/o la pròpia contractació d’un producte/servei que requereixen que l’usuari faciliti una certa informació addicional a través dels diferents formularis. En aquest sentit, tret que expressament s’indiqui el contrari, tots els camps són de resposta obligatòria. En qualsevol cas, si el tractament de dades de les diferents funcionalitats de la web difereix dels termes i condicions de protecció de dades general de la pàgina web, l’usuari serà informat amb caràcter previ i recaptat el seu consentiment quan això anés necessari podent revocar-ho en qualsevol moment a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]

b) Dades facilitades de manera indirecta per l’usuari

A través de la seva navegació, poden instal·lar-se en el seu dispositiu diferents cookies de conformitat amb el que s’estableix en els nostres termes i condicions en cookies.

3. Per a què tractem les seves dades?

Les dades de caràcter personal seran utilitzats únicament per a permetre la navegació per la nostra pàgina web i, en cas que accepti els termes i condicions en cookies, per a analitzar la navegació realitzada i dur a terme publicitat comportamenta

4. A qui comuniquem les seves dades?

No està previst que les dades obtingudes a través de la pàgina web es comuniquin a tercers.

5. Està prevista alguna Transferència Internacional?

No està prevista cap transferència internacional de dades, excepte per a la gestió de les cookies i en aquest cas la transferència internacional s’empararà en els motius especificats en els arts. 45 i següents del RGPD.

6. Per quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals seran conservats exclusivament durant el termini necessari per a permetre la seva navegació per la pàgina web, analitzar la seva navegació (en cas d’acceptació dels termes i condicions en cookies) o tramitar les seves sol·licituds de servei a través de la pàgina web. En el moment en què deixin de ser necessaris, les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut el període de bloqueig, la seva completa eliminació. A efectes ejemplificativos, en els casos més habituals s’estarà al termini de prescripció de 3 anys derivat de la normativa de protecció de dades.

7. Quins són els seus drets?

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

Pot exercitar els seus drets dirigint un escrit a l’adreça postal Carrer Caballero 79 ent A // 08014 // Barcelona o al correu electrònic [email protected] indicant el dret a exercitar i acompanyant la documentació requerida.

Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.

Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.

Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.

Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.

Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.

Dret a revocar el consentiment prestat.

En la pàgina web de l’AEPD pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.

8. Informació addicional: Links a terceres pàgines

Aquesta web pot contenir links a altres pàgines web. L’Usuari ha de ser conscient que ADSYSTEMS no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aquestes altres webs. Recomanem als usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d’aquests links estan abandonant la nostra web i que llegeixin les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs que recaptin dades personals. Els presents termes i condicions en protecció de dades només s’aplica a les dades personals recaptades a través d’aquesta web

Política de cookies

Introducción
El present avís legal regula els Termes i Condicions d’ús de la pàgina web telecomboutique.com (en endavant, “el lloc web”), de la qual és responsable SYSAD IT SERVICES SL, (en endavant, indistintament “ADSYSTEMS” o “l’Empresa”), amb domicili social en en carrer caballero 79 ent A, 08014 Barcelona titular del CIF núm. B66375197

Figura inscrita en el Registre d’Operadors de Xarxes i Serveis de Comunicacions Electròniques en virtut de Resolució del Secretari del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència d’11 d’abril de 2016.

La utilització de la pàgina web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present avís legal publicat per ADSYSTEMS en el moment en el qual l’Usuari accedeixi a la pàgina web. ADSYSTEMS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa o la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web. L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal, els Serveis i els Continguts de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

Propietat intel·lectual i industrial
ADSYSTEMS és titular dels noms de domini telecomboutique.com, telecom.boutique i thetelecomboutique.es. El lloc web íntegrament, incloent sense cap exclusió el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, marques, botons, imatges, dibuixos, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, Avís legal i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a ADSYSTEMSo, en el seu cas, a les persones físiques o jurídiques que figuren com a autors o titulars dels drets, o dels seus llicenciadors. L’Usuari es compromet a respectar aquests drets. Podrà visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant per tant terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilación.

Enllaços
El lloc web pot posar a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, bàners o botons), que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents o gestionats per tercers. Per consegüent, ADSYSTEMS no serà responsable respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i que no sigui gestionada per la seva webmaster. L’Usuari ha de tenir en compte que ADSYSTEMS no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aquestes altres webs. Es recomana als Usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d’aquests links estan abandonant la nostra web i que llegeixin les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs, especialment si es recapten en elles dades personals.

Adreces IP i cookies
A causa dels protocols de comunicació existents en Internet, quan l’Usuari visita la nostra pàgina web, ADSYSTEMS rep automàticament l’adreça IP (Internet Protocol) que li ha estat assignada al seu ordinador pel seu Proveïdor d’Accés. El registre d’aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Com a regla general, l’adreça IP per a un mateix Usuari és diferent d’una connexió a Internet a una altra, amb el que no és possible rastrejar els hàbits de navegació a través de la web per un determinat Usuari. ADSYSTEMS pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels seus llocs i pàgines web amb la finalitat d’optimitzar la navegació per aquesta. L’Usuari disposa de més informació sobre les cookies en l’apartat de Política de Cookies.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web
ADSYSTEMS no garanteix que el lloc web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense retards o interrupcions, per la qual cosa no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de les possibles fallades en disponibilitat i continuïtat tècnica del lloc web. ADSYSTEMS no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d’obtenir per l’Usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència de qualsevol circumstància de força major, cas fortuït, fallada o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa del servei o fallada en la xarxa d’Internet. ADSYSTEMS no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’Usuari.